Trening Mentalny
to trening umysłu, który jest
najlepszym uzupełnieniem
treningu fizycznego

Trening Mentalny

to idealne rozwiązanie dla każdego zawodnika!

Trening mentalny to trening umysłu, który jest uzupełnieniem treningu fizycznego. Jego główny cel to zwiększanie szans na sukces poprzez doskonalenie wykonania sportowego oraz wzmacnianie przekonań, że można aktywnie wpływać na przebieg zdarzeń w sytuacji startowej i treningowej, dokonując świadomej autoregulacji.

Praca trenera mentalnego to również skuteczna współpraca ze sztabem szkoleniowym jako konsultant, który w swojej roli jest spójny z celami zawodnika, zespołu oraz trenera. Rozwija siłę komunikacji w grupie, pomaga rozwiązywać wewnętrzne konflikty oraz motywuje i wspiera w kryzysie.

W praktyce istnieje kilka modeli treningu, które stosuje się w zależności od etapu przygotowań oraz celu podejmowanej interwencji. Każdy model to zestaw technik i strategii opartych na założeniach psychologii. Praktycy psychologii sportu ciągle badają i weryfikują skuteczność tych narzędzi, dzięki czemu dyscyplina ta ciągle się rozwija i daje nowe możliwości.

Dowiedz się więcej

Zadania treningu

czyli co można osiągnąć...

 • pomoc w ustalaniu priorytetów
 • identyfikacja optymalnych sfer funkcjonowania sportowca
 • regulacja uwagi i emocji
 • automatyzacja wykonania sportowego
 • zwiększanie motywacji do współzawodnictwa i treningu

Piramida sukcesu w sporcie

wg Jacka Lesyk’a

Michał Dąbski w akcji ze sportowcami
Michał Dąbski w akcji ze sportowcami Michał Dąbski w akcji ze sportowcami

Moja oferta

czyli co mogę zaoferować
i w czym pomóc...

W Polsce rośnie zapotrzebowanie na trening mentalny w sporcie oraz coraz większa staje się świadomość jego roli. Zawodnicy i trenerzy szukają wsparcia, gdy dotychczasowe metody nie dają pożądanych rezultatów.

Również w sporcie amatorskim nastąpił ogromny wzrost udziału w imprezach masowych i już nie tylko samo ukończenie, ale walka o każdą sekundę i zwiększanie swoich możliwości stają się normą dla zawodników.

„Gdzie jestem w karierze sportowej?” - analiza spójności celów sportowych, określenie dynamiki zaangażowania w sport, analiza potencjału i predyspozycji (testy).

Trening jako proces - analiza, cel, plan oraz prowadzenie treningu nowych umiejętności mentalnych.

Interwencja w czasie kryzysu (problemy osobiste, spadek motywacji, porażki) oraz pomoc w konflikcie (problemy interpersonalne: trener-zawodnik; w zespole).

Warsztaty umiejętności komunikacyjnych dla zespołów (budowanie zaufania/ integracja poprzez wartości / proces grupowy i role / komunikacja / motywacja / relaksacja / zarządzanie czasem) - projektowanie procesów szkoleniowych z uwzględnieniem rocznego kalendarza zawodnika (trenera).

Pomoc w kształtowaniu ról i postaw w relacji: młody zawodnik - trener - rodzic.

Kariera / Media/ popularność - optymalny model funkcjonowania i radzenia sobie.

Planowanie procesu przygotowania do realizacji celu (startu) oraz ustalenie strategii startowej.

Budowanie motywacji w treningu oraz zwiększanie wpływu na poprawę wyników sportowych.

Organizacja wyjazdów (treningi, starty) i budowanie zespołów wspierających w czasie startu.

Wyjazdy na zawody jako zespół wspierający (mentalny i operacyjny).

Forma współpracy

 • w miejscu zamieszkania
 • na zgrupowaniach
 • na zawodach (krajowe i zagraniczne)

Forma treningu

 • indywidualnie (spotkania bezpośrednie, Skype)
 • grupowo (warsztaty, trening grupowy)

Ile to kosztuje?

  Ceny ustalane są indywidualnie w zależności od rodzaju współpracy.

Kilka słów o mnie

Nazywam się Michał Dąbski. Pracuję dynamicznie, realizując wspólnie określone cele. W atmosferze wsparcia i motywacji łączę wysoką uważność na zawodnika z konsekwencją w realizacji planu. Wprowadzam przemyślane, kreatywne, a jeśli jest potrzeba, odważne interwencje ułożone w proces zadań i strategii.

Korzystam z własnego doświadczenia sportowego jako zawodnika i trenera, z doświadczenia zawodowego oraz ukierunkowanego wykształcenia. Moja praca to generowanie pozytywnych emocji - jeden z moich zawodników nazwał mój styl pracy: "Na radości". To określenie przyjęło się i myślę, że jest trafne. Uwielbiam to, co robię!

Mój cel to skuteczna współpraca z zawodnikami, sztabami szkoleniowymi w zwiększaniu szans na zwycięstwo w sporcie. Jednocześnie bardzo ważne są dla mnie standardy etyczne, które mają gwarantować komfort i bezpieczeństwo. Moja praca ma więc charakter poufny, referencje oraz informacje o współpracy upubliczniam tylko, gdy klient wyraża na to zgodę.

Prowadzę firmę konsultingowo - szkoleniową www.mocsynergii.pl, gdzie najlepsze praktyki budowania sukcesu w sporcie przenoszę do biznesu i odwrotnie.

Poznaj mnie bliżej

kilka faktów z mojego życia

 • 3 uczelnie: AWF-wych. fiz.; SWPS-psychologia; SGH-zarządzanie
 • 2 szkoły trenerskie: Trener Biznesu, Master Business Trainer
 • Sport: zawodnik, instruktor, trener
 • Aktywny styl życia: treningi funkcjonalne, maratony, Iron Man
 • Wieloletnie doświadczenie pracy w sporcie i biznesie
 • Nauczanie i samorozwój to moja pasja
 • Podróże czyli to co mnie napędza